ODBIÓR WYNIKÓW BADAŃ

Większość wyników badań scyntygraficznych wydawana jest w dniu badania. Wyniki badań wymagające dłuższego opracowania,
wydawane są w uzgodnionym terminie – do 14 dni roboczych.

 

Możliwości odebrania wyniku:

Osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości
• Przez osobę upoważnioną, po wypełnieniu stosownych dokumentów w dniu badania
• Listem poleconym, po zaadresowaniu koperty. Koszt wysłania listu i koperty to 9,- zł.
• Nagranie wyniku i opisu badania na płycie CD – 20,- zł.