LIMFOSCYNTYGRAFIA KOŃCZYN DOLNYCH

 

Limfoscyntygrafia jest badaniem wykonywanym w diagnostyce pierwotnego i wtórnego obrzęku limfatycznego kończyn, w sytuacji gdy dochodzi do upośledzenia lub uszkodzenia drożności układu chłonnego z nieznanych przyczyn jak również po zabiegach, przy zmianach pozapalnych naczyń chłonnych i/lub żylnych, po złamaniach kości i innych uszkodzeniach kończyn, które mogą upośledzać czynność układu chłonnego. Celem badania jest ocena drenażu i lokalizacji struktur układu limfatycznego.

Pacjent otrzymuje niewielką dawkę preparatu diagnostycznego tj. koloidu znakowanego izotopem promieniotwórczym 99mTc ( 99mTc- koloid). Aktywność podawanego radiofarmaceutyku jest określana na podstawie masy ciała pacjenta w stosunku do aktywności podawanych dorosłym pacjentom o typowej budowie ciała (według przepisów wydanych na podstawie art. 33c ust. 9 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe).

99mTc jest radioizotopem o krótkim okresie półrozpadu wynoszącym ok. 6 godzin. Radiofarmaceutyk 99mTc–koloid podawany jest podskórnie w skórę grzbietu stóp lub międzypalcowo, w obu kończynach. Z miejsca podania radioznacznik przenika do dróg chłonnych, następnie przemieszcza się do węzłów chłonnych gdzie cząsteczka koloidu jest fagocytowana przez makrofagi.

Przygotowanie do limfoscyntygrafii i przebieg badania:

Limfoscyntygrafia nie wymaga specjalnego przygotowania. Badanie wykonywane jest bezpośrednio po podaniu radiofarmaceutyku oraz w zależności od uwidocznionej sprawności drenażu chłonki, po kolejnej 1 godz., 2 godz. i 4 godz. Badanie wykonuje się w pozycji leżącej na plecach. Między kolejnymi rejestracjami pacjent powinien spacerować w celu uruchomienia pompy mięśniowej.
Do badania nie trzeba być na czczo, ani odstawiać przyjmowanych leków

Badanie jest całkowicie bezpieczne, gdyż ani znacznik, ani izotop nie wywołują uczuleń. Izotop technetu, z uwagi na małą energię promieniowania i krótki czas połowiczego rozpadu (około 6 godzin), jest stosowany w badaniach scyntygraficznych na całym świecie od ponad 50 lat. Po badaniu pacjent nie stanowi żadnego zagrożenia dla osób trzecich!

Napromieniowanie pacjenta podczas badania jest bardzo małe, mniejsze niż podczas badania radiologicznego typu tomografia komputerowa. Można je wykonywać w każdym wieku (nawet u kilkutygodniowych noworodków) i powtarzać wielokrotnie.

Tak jak w przypadku badań radiologicznych – scyntygrafii nie wykonuje się u kobiet w ciąży, a kobiety w wieku rozrodczym powinny mieć wykonane badanie w pierwszych 10 dniach cyklu (tj. do 10 dnia od rozpoczęcia miesiączki).

Każde badanie scyntygraficzne wykonywane jest za zgodą pacjenta.
W pracowni medycyny nuklearnej GAMMAMED nie wykonujemy badań w znieczuleniu ogólnym.

W dniu zgłoszenia się na badanie prosimy o zabranie ze sobą wyników innych wykonanych badań obrazowych, takich jak badanie radiologiczne, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, usg.

Zalecenia po badaniu limfoscyntygrafii:

W pierwszej dobie po wykonaniu badania zaleca się unikać kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży, picie większej ilości płynów w celu wypłukania znacznika z organizmu.

 

Na badania prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz oryginałów skierowań.