SCYNTYGRAFIA KOŚCI

 

Scyntygrafia kości jest badaniem czynnościowym obrazującym metabolizm tkanki kostnej i pośrednio niektóre zmiany morfologiczne układu kostnego.
Stosowana jest w diagnostyce takich schorzeń jak:

  • stany zapalne kości (ostre i przewlekłe)
  • stany zapalne stawów różnej etiologii
  • przerzuty nowotworowe do kości
  • pierwotne nowotwory kości
  • stany pourazowe (scyntygrafia uwidacznia miejsca złamań niewidocznych na zdjęciach radiologicznych)
  • przewlekłe bóle kostne niejasnego pochodzenia
  • utrzymujące się bóle u pacjentów po założeniu protezy stawowej (także różnicowanie pomiędzy obluzowaniem protezy, a stanem zapalnym)
  • pierwotna i wtórna niedoczynność przytarczyc
  • choroba Pageta
  • martwica kości.

W scyntygrafii dynamicznej (trójfazowej) obraz scyntygraficzny rejestrowany jest dwukrotnie – przez około 10 minut od momentu wstrzyknięcia izotopu (faza I i II) oraz po około 2-4 godzinach (faza III). W fazie naczyniowej (I) i miąższowej (II) rejestruje się radioaktywność jedynie znad badanego obszaru podejrzanego o zmiany zapalne w tkankach miękkich (np. obszar kolan przy podejrzeniu zapalenia błony maziowej stawu), natomiast w fazie kostnej (III) wykonuje się rejestracje z tych samych obszarów, a przy wskazaniach dodatkowo zapisuje się obrazy scyntygraficzne całego ciała. W scyntygrafii statycznej wykonuje się obrazy tylko po 2-4 godzinach.

Przygotowanie do scyntografii kości

Scyntygrafia kości nie wymaga specjalnego przygotowania. Badanie łącznie trwa około 4 godzin i wykonuje się je zazwyczaj w pozycji leżącej. Przed badaniem wstrzykuje się dożylnie niewielką ilość znacznika izotopowego. Najczęściej stosuje się metylenodifosfonian znakowany izotopem technetu-99m (MDP-Tc99m). Kompleksy te są fizjologicznie wychwytywane przez komórki kostne (osteocyty).

Nie trzeba być na czczo przed badaniem, ani odstawiać leków. Wymagane jest wypicie około 1-2 litrów płynów po wstrzyknięciu izotopu, co przyspiesza wypłukiwanie znacznika z tkanek pozakostnych, dzięki czemu uzyskuje się wyraźniejszy obraz kości w badaniu. Jednocześnie zmniejsza się napromieniowanie pacjenta, bowiem niezwiązany w kościach znacznik wydalany jest z moczem przez drogi moczowe i krócej przebywa w organizmie.
Do wykonania badania nie trzeba się rozbierać, natomiast wskazane jest, by ubiór był wygodny i, w miarę możliwości, nie zawierał części metalowych, takich jak klamry, duże guziki, szelki. Metal osłabia wiązkę kwantów promieniowania i może zniekształcić obraz scyntygraficzny.

Badanie jest całkowicie bezpieczne, gdyż ani znacznik, ani izotop nie wywołują uczuleń. Izotop technetu, z uwagi na małą energię promieniowania i krótki czas połowiczego rozpadu (około 6 godzin), jest stosowany w badaniach scyntygraficznych na całym świecie od ponad 50 lat. Po badaniu pacjent nie stanowi żadnego zagrożenia dla osób trzecich!
Napromieniowanie pacjenta podczas badania jest bardzo małe, mniejsze niż podczas badania radiologicznego typu tomografia komputerowa. Można je wykonywać w każdym wieku (nawet u kilkutygodniowych noworodków) i powtarzać wielokrotnie.

Tak jak w przypadku badań radiologicznych – scyntygrafii nie wykonuje się u kobiet w ciąży, a kobiety w wieku rozrodczym powinny mieć wykonane badanie w pierwszych 10 dniach cyklu (tj. do 10 dnia od rozpoczęcia miesiączki).

Każde badanie scyntygraficzne wykonywane jest za zgodą pacjenta.

W pracowni medycyny nuklearnej GAMMAMED nie wykonujemy badań w znieczuleniu ogólnym.

W dniu zgłoszenia się na badanie prosimy o zabranie ze sobą wyników innych wykonanych badań obrazowych, takich jak badanie radiologiczne, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, usg.

Zalecenia po badaniu scyntografii kości:

W pierwszej dobie po wykonaniu badania zaleca się unikać kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży, picie większej ilości płynów w celu wypłukania znacznika z organizmu.

 

Na badania prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz oryginałów skierowań.