SCYNTYGRAFIA UKŁADU POZAPIRAMIDOWEGO (DaTSCAN)

Scyntygrafia układu pozapiramidowego z użyciem znacznika DaTSCAN obrazuje presynaptyczny wychwyt dopaminy, jednego z ważnych neuroprzekaźników ośrodkowego układu nerwowego. Dopamina działa poprzez swoiste receptory, wpływając przede wszystkim na procesy psychiczne i emocjonalne oraz na napięcie mięśniowe i koordynację ruchów. W mózgu działanie jej jest szczególnie istotne w obrębie prążkowia i jąder podstawy. Zaburzenia wychwytu dopaminy w obrębie tych struktur występują w schorzeniach:

  • Choroba Parkinsona i zespoły parkinsonowskie
  • Choroby otępienne: otępienie z ciałkami Lewy’ego, choroba Alheimera

Badanie scyntygraficzne z zastosowaniem znacznika DaTSCAN pozwala na wykrycie zaburzeń presynaptycznego wychwytu dopaminy w obrębie prążkowia i jąder podstawy, co ma zasadnicze znaczenie we wczesnej diagnostyce i wdrożeniu właściwego leczenia u pacjentów z wyżej wymienionymi schorzeniami.

Scyntygrafii nie wykonuje się u kobiet w ciąży i karmiących piersią. U pacjentów z niewydolnością nerek i wątroby oraz u osób z nadwrażliwością na substancję aktywną.

Przygotowanie do scyntygrafii układu pozapiramidowego

Przed badaniem nie trzeba być na czczo.
Przed badaniem nie można przyjmować leków o dużym powinowactwie do transportu dopaminy. Dotyczy to takich leków i substancji jak: amfetamina, benzatropina, bupropion, kokaina, mazyndol, metylfenidat, fentermina i sertralina.
Leki niemające wpływu na przebieg badania to: agoniści dopaminy oraz antagoniści, działający na poziomie postsynaptycznych receptorów dopaminy, pergolid. W razie wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownią GAMMAMED i przekazanie szczegółowych informacji na temat dotychczasowego leczenia tak, aby odpowiednio przygotować się do procedury.

Z uwagi na fakt, że DaTSCAN znakowany jest izotopem jodu-123, w celu zminimalizowania wychwytu radioaktywnego jodu przez komórki tarczycy, przed badaniem zostanie podany doustnie lek okresowo blokujący wychwyt jodu w gruczole. Działanie to nie wpływa istotnie na prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.

W dniu zgłoszenia się na badanie prosimy o zabranie ze sobą wyników innych wykonanych badań obrazowych, takich jak badanie radiologiczne, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, usg.

Przebieg badania scyntygrafii układu pozapiramidowego

Przed badaniem podawany jest lek hamujący wychwyt jodu w tarczycy. Pacjentowi podaje się dożylnie (przez założony wenflon) znacznik izotopowy. Zapis obrazów na gamma-kamerze techniką SPECT wykonywany jest 3-6 godzin po podaniu znacznika. Badanie wykonuje się w pozycji leżącej na plecach, zapis trwa około 30- 45 minut. Bardzo ważne jest, aby pozostawać w bezruchu podczas skanowania – ma to zasadnicze znaczenie dla jakości uzyskanych obrazów i istotnie wpływa na właściwą interpretację wyników badania.

Każde badanie scyntygraficzne wykonywane jest za zgodą pacjenta.
W pracowni medycyny nuklearnej GAMMAMED nie wykonujemy badań w znieczuleniu ogólnym.

Zalecenia po badaniu scyntygrafii układu pozapiramidowego

Na badania prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz oryginałów skierowań.