CENTRUM MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Dwugłowicowa gammakamera

Nowoczesna technologia molekularna

Badania SPECT

REJESTRACJA

Informacja i rejestracja
telefoniczna pod numerami telefonów:

17 867 41 17
570 571 635

Badania całego ciała

Witamy w GAMMAMED

Opierając się o nowoczesne technologie molekularne zapewniamy wysokospecjalistyczną diagnostykę i terapię z zastosowaniem
izotopów promieniotwórczych w zakresie oceny czynności i morfologii nerek, schorzeń nowotworowych,
ortopedycznych, reumatologicznych.

 

TERAPIA IZOTOPOWA

W leczeniu stosujemy izotopy promieniotwórcze strontu i samaru do paliatywnego leczenia bólów kostnych spowodowanych obecnością zmian przerzutowych w układzie kostnym oraz izotopu itru do leczenia schorzeń wysiękowych stawów kolanowych.

RODZAJE BADAŃ

  • Scyntygrafia kości
  • Scyntygrafia przytarczyc
  • Scyntygrafia nerek
  • Limfoscyntygrafia kończyn dolnych
  • Limfoscyntygrafia węzła wartowniczego
  • Scyntygrafia receptorów somatostatynowych
  • Scyntygrafia układu pozapiramidowego (DaTSCAN)
  • Scyntygrafia znakowanymi leukocytami