UWAGA!

Rejestracja telefoniczna pod numerem

570 571 635

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

CENTRUM MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Dwugłowicowa gammakamera

Nowoczesna technologia molekularna

Badania SPECT

REJESTRACJA

Informacja i rejestracja
telefoniczna pod numerami telefonów:

17 867 41 17
570 571 635

Badania całego ciała

Witamy w GAMMAMED

Opieracjąc się o nowoczesne technologie molekularne zapewniamy wysokospecjalistyczną diagnostykę i terapię z zastosowaniem
izotopów promieniotwórczych w zakresie oceny czynności i morfologii nerek, chorób taczycy, schorzeń nowotworowych,
ortopedycznych, reumatologicznych.

 

TERAPIA IZOTOPOWA

W leczeniu stosujemy radioaktywny jod do terapii łagodnych schorzeń tarczycy, izotopy promieniotwórcze strontu i samaru do paliatywnego leczenia bólów kostnych spowodowanych obecnością zmian przerzutowych w układzie kostnym oraz izotopu itru do leczenia schorzeń wysiękowych stawów kolanowych.

Diagnostykę i leczenie prowadzą doświadczeni lekarze specjaliści medycyny nuklearnej.

RODZAJE BADAŃ

  • scyntygrafia kości,
  • scyntygrafia tarczycy,
  • scyntygrafia przytarczyc,
  • scyntygrafia nerek,
  • limfoscyntygrafiaa kończyn dolnych,
  • limfoscyntygrafia węzła wartowniczego,
  • scyntygrafia receptorów somatostatynowych,
  • scyntygrafia układu pozapiramidowego (DaTSCAN).