SCYNTYGRAFIA RECEPTORÓW SOMATOSTATYNOWYCH

 

Wskazania do wykonania badania

  • ustalenie obecności i lokalizacja guzów/raków neuroendokrynnych (NET) oraz ustalenie obecności przerzutów
  • poszukiwanie ogniska pierwotnego raka neuroendokrynnego w potwierdzonych przerzutach o typie NET
  • ustalenie stadium zaawansowania
  • obrazowy follow-up chorych na NET w kierunku ustalenia wznowy czy progresji
  • kwalifikacja chorych do leczenia za pomocą analogów somatostatyny „zimnych” lub „gorących”
  • ocena skuteczności leczenia chirurgicznego, chemioterapii lub celowanej terapii radioizotopowej.

Przygotowanie pacjenta

Dieta płynna przez 2-3 dni poprzedzające badanie, w dniu badania chory powinien być nawodniony, 12 godzin przed badaniem zalecane użycie środków laksatywnych (np. Fortrans 1 saszetka) z wyjątkiem chorych z hormonalnie czynnym guzem o typie insulinoma.
Przygotowanie pacjenta powinno obejmować uwzględnienie przerwania podawania analogów somatostatyny. Jeśli są to preparaty krótko działające na 24 godziny, a w przypadku preparatów długo działających badanie należy planować przed podaniem następnej dawki leku. Chory powinien zabrać ze sobą wyniki innych badań.

 

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz oryginałów skierowań.