SCYNTYGRAFIA RECEPTORÓW SOMATOSTATYNOWYCH

Wskazania do wykonania badania

  • ustalenie obecności i lokalizacja guzów/raków neuroendokrynnych (NET) oraz ustalenie obecności przerzutów
  • poszukiwanie ogniska pierwotnego raka neuroendokrynnego w potwierdzonych przerzutach o typie NET
  • ustalenie stadium zaawansowania
  • obrazowy follow-up chorych na NET w kierunku ustalenia wznowy czy progresji
  • kwalifikacja chorych do leczenia za pomocą analogów somatostatyny „zimnych” lub „gorących”
  • ocena skuteczności leczenia chirurgicznego, chemioterapii lub celowanej terapii radioizotopowej.

Przygotowanie pacjenta i przebieg badania scyntygrafii receptorów somatostatynowych:

Dieta płynna przez 2-3 dni poprzedzające badanie. W dniu badania chory powinien być nawodniony, 12 godzin przed badaniem zalecane użycie środków laksatywnych (np. Fortrans 1 saszetka) z wyjątkiem chorych z hormonalnie czynnym guzem o typie insulinoma.

Przygotowanie pacjenta powinno obejmować uwzględnienie przerwania podawania analogów somatostatyny. Jeśli są to preparaty krótko działające na 24 godziny, a w przypadku preparatów długo działających badanie należy planować przed podaniem następnej dawki leku.

W dniu badania prosimy o przekazanie do wglądu wyników wcześniej wykonanych badań obrazowych, w tym płytek CD i/lub DVD z zapisem elektronicznym ostatnio wykonanej tomografii komputerowej.

Pacjent ma podawany dożylnie znacznik izotopowy (99mTc-Tektrotyd).
Zapis badania wykonywany jest pomiędzy 1 – 4 godziną od podania znacznika. W tym czasie możliwe jest picie wody, nie można przyjmować posiłku.
Rejestracji obrazów dokonuje się w pozycji leżącej na plecach.

W pierwszej kolejności rejestrowany jest obraz całego ciała (tzw. whole body scan), co zajmuje około 20-30 minut, a następnie wykonywane są badania SPECT dwóch lub trzech okolic (np. klatki piersiowej i jamy brzusznej), po około 20 minutach/SPECT, w zależności od lokalizacji i typu diagnozowanej zmiany

Badania nie wykonuje się u kobiet w ciąży i matek – karmiących piersią.

 

Zalecenia po badaniu scyntygrafii receptorów somatostatynowych:

 

W pierwszej dobie po wykonaniu badania zaleca się unikać kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży, picie większej ilości płynów w celu wypłukania znacznika z organizmu.

 

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz oryginałów skierowań.