Scyntygrafia nerek dynamiczna (renoscyntygrafia)

 

Scyntygrafia dynamiczna nerek jest badaniem oceniającym położenie oraz funkcję wydzielniczą i wydalniczą nerek. Badanie to pozwala uzyskać ważne informacje dotyczące nerek, takie jak:

  • ukrwienie nerek
  • funkcja wydzielnicza nerek
  • wydalanie moczu z obszaru nerek, moczowodu i pęcherza moczowego
  • wady nerek (brak lub niedorozwój nerki, zmniejszenie lub powiększenie, nietypowe położenie, nietypowy kształt, wodonercze)
  • zmiany zapalne i pozapalne w nerkach

Najczęściej stosuje się znacznik zwany etylenodicysteiną (EC) znakowany izotopem technetu-99m (Tc99m). Kompleks ten jest fizjologicznie wychwytywany przez komórki miąższu nerek, a następnie wydzielany do moczu i wydalany z moczem przez drogi moczowe. Rejestracja aktywności znacznika znad nerek w postaci serii obrazów scyntygraficznych pozwala bezinwazyjnie ocenić funkcję każdej z nerek.

W celu zwiększenia czułości i specyficzności badania najczęściej wykonuje się badanie z jednoczasowym podaniem leku Furosemid. Ten tak zwany „test furosemidowy” polega na wykonaniu scyntygrafii dynamicznej nerek przy dodatkowym wstrzyknięciu dożylnym leku Furosemid, który zwiększa diurezę, czyli przyspiesza wydalanie znacznika z nerek.

Przed badaniem należy wypić od 1 do 3 szklanek napoju (woda, herbata, sok). Jeżeli chory nie może pić, powinien być wcześniej nawodniony poprzez podanie płynów dożylnie.

Test furosemidowy pozwala dokładniej ocenić zaburzenia wydalania moczu i zróżnicować stany całkowitego i częściowego zablokowania wydalania moczu. Jest to bardzo ważna informacja diagnostyczna.
Badanie scyntygraficzne nerek jest całkowicie bezpieczne, gdyż ani znacznik ani izotop nie wywołują uczuleń. Izotop technetu, z uwagi na małą energię promieniowania i krótki czas połowiczego rozpadu (około 6 godzin), jest stosowany w badaniach scyntygraficznych na całym świecie od ponad 50 lat.
Napromieniowanie pacjenta podczas badania jest znikome, wielokrotnie mniejsze niż podczas badania radiologicznego typu urografia. Można je wykonywać w każdym wieku (nawet u kilkutygodniowych noworodków) i powtarzać wielokrotnie. Aby przyspieszyć eliminację znacznika z organizmu, a tym samym zmniejszyć czas narażenia na promieniowanie jonizujące, zaleca się, aby po badaniu zwiększyć ilość przyjmowanych płynów.
Tak jak w przypadku badań radiologicznych scyntygrafii nie wykonuje się u kobiet w ciąży, a kobiety w wieku rozrodczym powinny mieć wykonane badanie w pierwszych 10 dniach cyklu (tj. do 10 dnia od rozpoczęcia miesiączki).
Każde badanie scyntygraficzne wykonywane jest za zgodą pacjenta.

Przygotowanie pacjenta i przebieg badania scyntygrafii dynamicznej nerek:

Pacjent nie wymaga przygotowania do badania. Nie trzeba być na czczo oraz odstawiać przyjmowanych leków.
W dniu zgłoszenia się na badanie prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji medycznej, a w szczególności innych badań obrazowych oraz wcześniej wykonywanych scyntygrafii.

Badania nie wykonuje się u kobiet w ciąży i matek – karmiących piersią.

Około 20-30 minut przed podaniem znacznika pacjenta należy nawodnić doustnie – po uzgodnieniu z pielęgniarką lub technikiem. Badanie trwa 20-30 minut i jest wykonywane w pozycji leżącej na plecach. Po odpowiednim ułożeniu pacjenta na stole do badań wstrzykuje się dożylnie niewielką ilość znacznika izotopowego. Jeśli są wskazania wykonuje się opóźnione akwizycje po 60 minutach.

Zalecenia po badaniu scyntygrafii dynamicznej nerek:

W pierwszej dobie po wykonaniu badania zaleca się unikać kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży, picie większej ilości płynów w celu wypłukania znacznika z organizmu. W przypadku dzieci, pierwszy pampers z radioaktywnym moczem powinien być pozostawiony w oznaczonym miejscu w toalecie w naszej placówce.