SCYNTYGRAFIA PRZYTARCZYC

 

Scyntygrafia przytarczyc jest badaniem wykonywanym przy podejrzeniu gruczolaka przytarczyc. Przytarczyce są gruczołami wydzielania wewnętrznego produkującymi parathormon (PTH) – hormon biorący udział w regulacji gospodarki wapniowej – fosforanowej. Gruczolak przytarczyc to skupisko komórek produkujących i wydzielających PTH w nadmiernej ilości.

Badanie wykonuje się z użyciem znacznika MIBI (metajodobenzyloguanidyna) znakowanego technetem-99m. Radioznacznik ten gromadzi się w gruczolakach przytarczyc i w tarczycy, jednakże wypłukiwanie radiofarmaceutyku jest dużo wolniejsze z gruczolaka niż z miąższu gruczołu tarczowego.

Z tego względu wykonuje się zazwyczaj dwa badania scyntygraficzne – po około 20 minutach oraz po 2 godzinach, a niekiedy także po 4 godzinach. W niektórych przypadkach (szczególnie przy współistnieniu zmian guzkowych w tarczycy) zalecane jest, aby przed badaniem z MIBI wykonać badanie scyntygraficzne tarczycy z nadtechnecjanem sodu-Tc99m, a następnie od obrazu z MIBI-Tc99m odjąć obraz z nadtechnecjanem –Tc99m.

Gruczolak przytarczyc obrazuje się w postaci zmiany ogniskowej o zwiększonym gromadzeniu znacznika. Może ono być położone w miejscu typowym, czyli w okolicy jednego z biegunów płatów tarczycy lub ektopowo, w innej lokalizacji, np. w obrębie klatki piersiowej. W celu dokładnego określenia lokalizacji gruczolaka przytarczyc dodatkowo wykonuje się badanie SPECT (badanie warstwowe).

Przygotowanie pacjenta i przebieg badania scyntygrafii przytarczyc:

Każde badanie (pierwsze po 20 minutach i drugie po 2 godzinach) trwa około 20 minut, badanie SPECT – około 30 minut. Nie trzeba być na czczo. Badanie wykonuje się w pozycji leżącej.
Badanie jest bezpieczne, gdyż znaczniki nie wywołują uczuleń. Izotop technetu-99m, z uwagi na małą energię promieniowania i krótki czas połowiczego rozpadu (około 6 godzin) jest stosowany w badaniach scyntygraficznych na całym świecie od ponad 50 lat.

Tak jak w przypadku badań radiologicznych – scyntygrafii nie wykonuje się u kobiet w ciąży, a kobiety w wieku rozrodczym powinny mieć wykonane badanie w pierwszych 10 dniach cyklu (tj. do 10 dnia od rozpoczęcia miesiączki).

Każde badanie scyntygraficzne wykonywane jest za zgodą pacjenta. Decyzja o poddaniu się badaniu jest całkowicie dobrowolna, a ewentualna odmowa nie ma wpływu na dalsze świadczenia diagnostyczno-lecznicze.
W pracowni medycyny nuklearnej GAMMAMED zarówno dzieci jak i dorośli są diagnozowani bez konieczności znieczulenia ogólnoustrojowego.

W dniu zgłoszenia się na badanie prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji medycznej (dla optymalnej interpretacji wyniku scyntygrafii przydatne jest porównanie z wynikami wcześniej wykonanych badań obrazowych), w przypadku suplementacji witaminy D3 należy odstawić preparat na około 4 tygodnie przed badaniem.

Prosimy zabrać ze sobą aktualne wyniki badań dotyczące przytarczyc i tarczycy: wynik badania USG tarczycy, oznaczenie stężeń hormonów we krwi: PTH, TSH. poziom Ca.

Zalecenia po badaniu scyntygrafii przytarczyc:

W pierwszej dobie po wykonaniu badania zaleca się unikać kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży, picie większej ilości płynów w celu wypłukania znacznika z organizmu.

Na badania prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz oryginałów skierowań.