SCYNTYGRAFIA PRZYTARCZYC

 

Scyntygrafia przytarczyc jest badaniem wykonywanym przy podejrzeniu gruczolaka przytarczyc. Przytarczyce są gruczołami wydzielania wewnętrznego produkującymi parathormon (PTH) – hormon biorący udział w regulacji gospodarki wapniowej – fosforanowej. Gruczolak przytarczyc to skupisko komórek produkujących i wydzielających PTH w nadmiernej ilości.
Badanie wykonuje się z użyciem znacznika MIBI (metajodobenzyloguanidyna) znakowanego technetem-99m. Radioznacznik ten gromadzi się w gruczolakach przytarczyc i w tarczycy, jednakże wypłukiwanie radiofarmaceutyku jest dużo wolniejsze z gruczolaka niż z miąższu gruczołu tarczowego. Z tego względu wykonuje się zazwyczaj dwa badania scyntygraficzne – po około 20 minutach oraz po 2 godzinach, a niekiedy także po 4 godzinach. W niektórych przypadkach (szczególnie przy współistnieniu zmian guzkowych w tarczycy) zalecane jest, aby przed badaniem z MIBI wykonać badanie scyntygraficzne tarczycy z nadtechnecjanem sodu-Tc99m, a następnie od obrazu z MIBI-Tc99m odjąć obraz z nadtechnecjanem –Tc99m.

Gruczolak przytarczyc obrazuje się w postaci zmiany ogniskowej o zwiększonym gromadzeniu znacznika. Może ono być położone w miejscu typowym, czyli w okolicy jednego z biegunów płatów tarczycy lub ektopowo, w innej lokalizacji, np. w obrębie klatki piersiowej. W celu dokładnego określenia lokalizacji gruczolaka przytarczyc dodatkowo wykonuje się badanie SPECT (badanie warstwowe).
Każde badanie (pierwsze po 20 minutach i drugie po 2 godzinach) trwa około  20 minut, badanie SPECT – około 30 minut.  Nie trzeba być na czczo.  Badanie wykonuje się w pozycji leżącej.

Badanie jest  bezpieczne, gdyż znaczniki  nie wywołują uczuleń. Izotop technetu-99m, z uwagi na małą energię promieniowania i krótki czas połowiczego rozpadu (około 6 godzin) jest stosowany w badaniach scyntygraficznych na całym świecie od ponad 50 lat.

Tak jak w przypadku badań radiologicznych – scyntygrafii nie wykonuje się u kobiet w ciąży, a kobiety w wieku rozrodczym powinny mieć wykonane badanie w pierwszych 10 dniach cyklu (tj. do 10 dnia od rozpoczęcia miesiączki).

Każde badanie scyntygraficzne wykonywane jest za zgodą pacjenta. Decyzja o poddaniu się badaniu jest całkowicie dobrowolna, a ewentualna odmowa nie ma wpływu na dalsze świadczenia diagnostyczno-lecznicze.

W pracowni medycyny nuklearnej GAMMAMED zarówno dzieci jak i dorośli są diagnozowani bez konieczności znieczulenia ogólnoustrojowego.