BADANIA W GAMMAMED RZESZÓW

Medycyna nuklearna zajmuje się diagnostyką i leczeniem z zastosowaniem izotopów promieniotwórczych.

Opierając się o nowoczesne technologie i metody leczenia, zapewnia kompleksową opiekę związaną z diagnostyką oraz terapią w zakresie chorób tarczycy, chorób nowotworowych, schorzeń ortopedycznych i reumatologicznych, a także diagnostyką funkcji nerek i innych.

Podstawowym badaniem diagnostycznym jest scyntygrafia, którą wykonujemy za pomocą dwugłowicowej gammakamery z możliwością badania całego ciała pacjenta (whole body) oraz z funkcją SPECT umożliwiającą obrazowanie przestrzenne (warstwowe).

Wykonywane badania:

W leczeniu stosowany jest radioaktywny jod do terapii łagodnych schorzeń tarczycy, izotopy promieniotwórcze strontu i samaru do paliatywnego leczenia bólów kostnych spowodowanych obecnością zmian przerzutowych w układzie kostnym oraz izotopu itru do leczenia schorzeń wysiękowych stawów kolanowych.

Diagnostykę i leczenie prowadzą doświadczeni lekarze specjaliści medycyny nuklearnej.